Intranet

Various awards for Visual Arts

CompetitionsStudentsAwards
窰匠X賞茶第二屆彩繪杯設計比賽6B Yau Lai Nga2nd runner-up
向老師致敬2022書籤設計比賽6D Chu Yan Ni1st runner-up
《北區學聲》封面設計比賽6B Chan Madge1st runner-up
北區青年節漫畫設計比賽6D Ye Tung FeiMerit
全港中小學國畫比賽6A Lau Ho YiMerit (Senior Forms)
大埔太和鄰里社區中心療癒卡設計比賽6B Chan MadgeChampion
 6B Yau Lai Nga1st runner-up
 6B Yeung Sin ChiMerit
 6D Pang Tsz ChungMerit
 6D Chu Yan NiMerit

恭喜以上得獎同學,各項優秀成績着實令人鼓舞。