Intranet

Executive Committee of the Students' Union

Executive Committee Members of the Students’ Union

2022-2023
Name of Cabinet VANGUARD
President 5B ZHEN YING YI
Vice-president (Internal) 5B LIU LAI KWAN
Vice-president (External) 5B YEUNG YIK FAN
Secretary 5A YUK HO LUN  5C NGAI CHUEN POK
Treasurer 5B GU ZHUO XUAN
General Affairs Officer 5B CHAN CHI HEI
Publicity Officer 5B CHAN MAN TIK  5B CHAN TSZ SUI
Welfare Officer 5B NG HOI LI