Intranet

校曆表

 校曆表 ( 2022 - 2023 )
行事摘要
六月40    123
5-20/6 中一至中五下學期考試
7-9/6 中六「薪火承傳」畢業營
14-15/6 中三全港性系統評估(筆試)
19/6 中三全港性系統評估(筆試)後備日
22/6 端午節
23-27/6 對卷日
30/6 周年畢業禮
414
5
6
7
8
9
10
4211
12
13
14
15
16
17
4318
19
20
21
22
23
24
44
25
26
27
2829
30
 
七月44      
1
1/7 香港特別行政區成立紀念日
3-5/7 高中「愛˙禮˙賢」訓練營
3/7 試後活動(一)
4/7 試後活動(二)
5/7 香港中學文憑試放榜簡介會
7/7 試後活動(三)
12/7 結業禮
17/7-31/8 暑假
19/7 香港中學文憑考試放榜
452
3
4
5
6
7
8
4691011
12
131415
4716
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
31
     
八月49  
1
2
3
4
5
17/7-31/8 暑假
50
6
7
8
9
10
11
12
51
13
14
15
16
17
18
19
52
20
21
22
23
24
25
26
53
27
28
29
30
31
  

註︰
 ︰特別活動  ︰測驗/考試  ︰學校假期
 ︰特別星期五   I :改上課日    :學生不用上課