Intranet

校曆表

 校曆表 ( 2023 - 2024 )
行事摘要
七月45 
1
2
3
4
5
6
1/7 香港特別行政區成立紀念日
2-5/7 境外考察交流團
3/7 試後活動(一)
4/7 試後活動(二)
5/7 試後活動(三)
8-11/7 高中「愛˙禮˙賢」訓練營
10/7 香港中學文憑試放榜簡介會
15/7 結業禮
16/7-31/8 暑假
16/7 中一學科測驗
17/7 香港中學文憑考試放榜
467
8
9
10
11
1213
4714
15
16
17
18
19
20
48
21
22
23
24
25
26
27
49
28
29
30
31
   
八月49    
1
2
3
16/7-31/8 暑假
50
4
5
6
7
8
9
10
51
11
12
13
14
15
16
17
52
18
19
20
21
22
23
24
53
25
26
27
28
29
30
31

註︰
 ︰特別活動  ︰測驗/考試  ︰學校假期
 ︰特別星期五   I :改上課日    :學生不用上課