Intranet

校曆表

 校曆表 ( 2022 - 2023 )
行事摘要
二月23   
1
2
3
4
1/2 教師發展日(二)聯校教師發展日
1/2 下學期開始
2-9/2 中六畢業試)
3/2 學生團契(五)
10/2 OLE1*
13-17/2 中六對卷日
13/2 中一成長新動力(四)
15-17/2 中四追求卓越訓練營
245
6
7
8
9
10*
11
2512
13
14
15
16
17
18
2619202122232425
27262728    
三月27   12
3**
4
3/3 OLE2
4/3 家長日
6/3 家長日補假
9/3 上星期一課
17/3 中六最後上課天
17/3 學生團契(六)
24/3 中一成長新動力(五)
27/3 教師發展日(三)
28-30/3 中一至中三下學期統測
31/3 OLE3
285
6
78
9/一
1011
291213141516
17
18
301920212223
24
25
3126
27
28
29
30
31*
 
四月31      1
3/4 復活節崇拜(下午)
4/4 全方位學習日(中一至中五)
5/4 清明節
6-15/4 復活節假期
12-14/4 初中信仰生活營
18-19/4 中三級中國語文和英國語文說話評估
18-19/4 中三全港性系統評估(口試)
21/4 學生團契(七)
22-23/4 初中潛能拓展營(乘風航)
28/4 中三選科家長講座
28/4 OLE4
28/4 中三全港性系統評估(口試)後備日
322
3
4
5
6
7
8
33
9
10
11
12
13
14
15
341617
18
19
20
21
22
35
23
24252627
28**
29
3630      
五月36 
1
23
4
5
6
1/5 勞動節
4/5 中一成長新動力(六)
5/5 學生團契(八)
11-12/5 中五級地理科考察
19/5 感恩茶座
24/5 上星期五課
26/5 佛誕
3778910
11
12
13
381415161718
19
20
39212223
24/五
25
26
27
4028293031   
六月40    123
5-20/6 中一至中五下學期考試
7-9/6 中六「薪火承傳」畢業營
14-15/6 中三全港性系統評估(筆試)
19/6 中三全港性系統評估(筆試)後備日
22/6 端午節
23-27/6 對卷日
30/6 周年畢業禮
414
5
6
7
8
9
10
4211
12
13
14
15
16
17
4318
19
20
21
22
23
24
44
25
26
27
2829
30
 
七月44      
1
1/7 香港特別行政區成立紀念日
3-5/7 高中「愛˙禮˙賢」訓練營
3/7 試後活動(一)
4/7 試後活動(二)
5/7 香港中學文憑試放榜簡介會
7/7 試後活動(三)
12/7 結業禮
17/7-31/8 暑假
19/7 香港中學文憑考試放榜
452
3
4
5
6
7
8
4691011
12
131415
4716
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
31
     
八月49  
1
2
3
4
5
17/7-31/8 暑假
50
6
7
8
9
10
11
12
51
13
14
15
16
17
18
19
52
20
21
22
23
24
25
26
53
27
28
29
30
31
  

註︰
 ︰特別活動  ︰測驗/考試  ︰學校假期
 ︰特別星期五   I :改上課日    :學生不用上課