Intranet
Latest News More
School Calendar
2021 - 07
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
【七月】  1/7 香港特別行政區成立紀念日   3/7 周年畢業典禮   5/7 周年畢業典禮後備日   6/7 試後活動   7/7 香港中學文憑試放榜簡報會   14/7 結業禮   15/7-31/8 暑假   21/7 香港中學文憑考試放榜   
【七月】
1/7 香港特別行政區成立紀念日
3/7 周年畢業典禮
5/7 周年畢業典禮後備日
6/7 試後活動
7/7 香港中學文憑試放榜簡報會
14/7 結業禮
15/7-31/8 暑假
21/7 香港中學文憑考試放榜